Yksityisyys

Web-sivuston käyttöehdot
1. Ehdot

Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan niitä
sivuston Käyttöehdot, kaikki sovellettavat lait ja määräykset,
ja olet samaa mieltä siitä, että olet vastuussa sovellettavan paikallisen lainsäädännön noudattamisesta
lait. Jos et hyväksy mitään näistä ehdoista, sinua ei saa
käyttää tai käyttää tätä sivustoa. Tämän verkkosivuston sisältämät materiaalit ovat:
suojattu sovellettavalla tekijänoikeudella ja tavaramerkkilailla.

 1. Käytä lisenssiä
 1. Käyttöoikeus myönnetään väliaikaisesti lataamasta yhden kopion materiaaleista
  (tieto tai ohjelmisto) Geo Energian kotisivuilla henkilökohtaisiin,
  ei-kaupalliseen väliaikaiseen katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen,
  ei siirron otsikko, ja tämän käyttöoikeuden nojalla et voi:

  1. muokkaa tai kopioi materiaalit; </ li>
  2. käytä materiaaleja mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen näyttöön (kaupalliseen tai ei-kaupalliseen); </ li>
  3. pyrkii purkamaan tai korjaamaan Geo Energian verkkosivustossa olevat ohjelmistot; </ li>
  4. poista tekijänoikeudet tai muut merkinnät materiaaleista; tai </ li>
  5. siirrä aineistot toiselle henkilölle tai “peilaa” materiaalit muilla palvelimilla. </ li>
  6. Tämä käyttölupa irtisanotaan automaattisesti, jos rikkoo jotain näistä rajoituksista ja se voi irtisanoa Geo Energia milloin tahansa. Kun lopetat näiden materiaalien katselun tai tämän käyttöoikeuden lopettamisen jälkeen, sinun on tuhottava kaikki omistuksessa olevat ladatut materiaalit joko sähköisessä tai painetussa muodossa.
 1. Vastuuvapauslauseke
   1. Geo Energian verkkosivuilla olevat materiaalit toimitetaan “sellaisenaan”. Geo Energia ei anna minkäänlaisia ​​takuita, ilmaistuna tai epäsuorana, ja täten kieltää ja kieltää kaikki muut takuut, myös rajoituksetta, epäsuorat takuut tai ehtoja, jotka ovat kauppatavaraa, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai immateriaalioikeuksien loukkaamista tai muuta oikeuksien loukkaamista. Lisäksi Geo Energia ei takaa tai esittä mitään esityksiä materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta Internet-sivustollaan tai muutoin liittyessään tällaisiin materiaaleihin tai mihin tahansa sivustoon linkitettyyn sivustoon.
 1. Rajoitukset

Geo Energia tai sen tavarantoimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai voiton menetykset tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat materiaalin käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Geo Energian Internetiä vaikka Geo Energialle tai Geo Energialle valtuutetulle edustajalle on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkut lainkäyttöalueet eivät salli epäsuoran takuun rajoituksia tai vastuun rajoituksia välillisten tai satunnaisten vahinkojen varalta, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

 1. Tarkistukset ja errata

Geo Energian verkkosivustossa näkyvät materiaalit voivat sisältää teknisiä, typografisia tai valokuvausvirheitä. Geo Energia ei takaa, että mikään verkkosivustolla olevista materiaaleista on tarkkoja, täydellisiä tai ajankohtaisia. Geo Energia voi tehdä muutoksia verkkosivuillaan oleviin aineistoihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Geo Energia ei kuitenkaan ole sitoutunut päivittämään materiaaleja.

 1. Linkit

Geo Energia ei ole tarkastellut kaikkia Internet-sivustoihinsa liittyviä sivustoja eikä ole vastuussa tällaisen linkitetyn sivuston sisällöstä. Linkkien sisällyttäminen ei merkitse sitä, että Geo Energia hyväksyy sivuston. Tällaisen linkitetyn WWW-sivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

 1. Sivuston käyttöehdot Muutokset

Geo Energia voi muuttaa näitä käyttöehtoja verkkosivuillaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden käyttöehtojen nykyistä versiota.

 1. Sovellettava laki

Geo Energian verkkosivustoon liittyvä vaatimus määräytyy Suomen valtion lainsäädännön mukaan ilman lainvalintasäännösten huomioon ottamista.

Yleiset ehdot, jotka koskevat verkkosivuston käyttöä.

Tietosuojakäytäntö

Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Siksi olemme kehittäneet tämän käytännön, jotta voimme ymmärtää, miten keräämme, käytämme, kommunikoimme ja luovumme ja käytämme henkilökohtaisia ​​tietoja. Seuraavassa kuvataan tietosuojakäytäntömme.

    • Ennen henkilötietojen keräämistä tai henkilötietojen keräämishetkellä tunnistetaan tarkoitukset, joihin tietoja kerätään.
    • Keräämme ja käytämme henkilökohtaisia ​​tietoja pelkästään tavoitteemme täyttämiseksi meille ja muille yhteensopiville tarkoituksille, ellei me saada asianomaisen henkilön suostumusta tai lakisääteistä lakia.
    • Pidämme vain henkilötietoja niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
    • Keräämme henkilökohtaisia tietoja laillisin ja oikeudenmukaisin keinoin ja tarvittaessa asianomaisen henkilön tietoon tai suostumukseen.
    • Henkilötietojen on oltava merkityksellisiä niiden käyttötarkoitusten kannalta, ja niiden on oltava täsmällisiä, täydellisiä ja ajantasaisia siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisten tarkoitusten kannalta.
    • Suojelemme henkilökohtaisia tietojasi kohtuullisin suojauksin tappion tai varkauden varalta sekä luvattomalta käytöltä, paljastamisesta, kopioimisesta, käytöstä tai muuttamisesta.
    • Annamme asiakkaille helposti tietoa henkilötietojen hallintaa koskevista käytännöistämme ja käytännöistämme.

Olemme sitoutuneet toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti sen varmistamiseksi, että henkilötietojen luottamuksellisuus suojataan ja ylläpidetään.