Kipukoira on tehtäväänsä koulutettu kivun asiantuntija

Koira vaistoaa ihmisen kivun

Mitä tarkoitetaan ilmaisulla kipukoira? Lyhyesti voidaan sanoa, että kipukoira ilmoittaa etukäteen tutun ihmisen, kuten omistajansa tulevasta kipukohtauksesta. Kipukoira on koulutettu ilmaisemaan tietyin väliajoin, eli kohtauksittain alkavia koiralle läheisen ihmisen säännöllisiä kipuja. Kyseisistä kivuista voidaan esimerkkeinä sanoa migreeni, lihaskivut eli spasmit, neuropaattiset kivut, fatiikki eli uupumus sekä krooniseen kipuoireyhtymään liittyvät, toistuvat kipukohtaukset. On yleisesti tiedossa, että koirilla on erittäin hyvä hajuaisti, ja nykyään uskotaan koiran havaitsevan myös ihmisen eleiden perusteella, milloin mahdollinen kipukohtaus on alkamassa. Koira saattaa havaita kipukohtauksen lähestymisen hajun perusteella, sillä koira reagoi ihmisen alkavaan kipuun samalla lailla, on sitten kysymys omistajasta tai koiralle ennestään vieraasta ihmisestä. Kipukoiran omistaminen mahdollistaa henkilön paremman ja huolista vapaamman liikkumisen, koska kipua oppii hallitsemaan tarpeeksi ajoissa otetun kipulääkkeen turvin. Kipulääkityksen tarve pienenee, kun lääkettä ei tarvitse enää ottaa vain varmuuden vuoksi ja samalla olokin pysyy levollisena.

Koira reagoi omistajan terveydentilaan monin eri tavoin

koira vaistoaa usein tarkkaan ihmisen terveydentilan muutoksen, vaikka koiran omistaja ei aina itse asiaa vielä huomaa. Kipukoirat ovat erilaisten tutkimusten perusteella havainneet esimerkiksi migreenikohtausten syntymisen hyvin tarkkaan jo ennalta, ja näin saaneet kivuista kärsivän ottamaan kohtausta estävän lääkkeen ajoissa. Koira reagoi omistajan terveydentilan vaihteluihin monin eri tavoin. Jotkin koirat saattavat olla hyvin levottomia ja ne voivat äännellä tai juosta edes takaisin. Osa koirista saattaa hakeutua ihmisen kipeän kohdan lähelle auttaakseen ja lievittääkseen kipua. Toiset koirista taas tuijottavat omistajaansa, tai jopa nuolaisevat suun läheisyydestä, joka johtuu kivusta kertovan hajun leijailusta koiran nenään hengitysilman välityksellä. Omistajan kipukohtaus voi aiheuttaa myös koiralle stressiä, joten koiran huomioiminen silittämällä sen turkkia saattaa lieventää ihmisen kipua ja rauhoittaa samalla koiraa.

Miten koira sitten haistaa kivun? Koiran hajuaisti on tärkein ja vahvin sen kaikista aisteista, ja aktiivinen haistelu on koiralle tehokasta aivojumppaa. Koira pystyy havaitsemaan todella pieniäkin hajuärsykkeitä ja havaitsemaan sekä erottamaan lukemattoman määrän hajuja. Koira tunnistaa erilaiset hajut tarkkaan vielä vuosienkin kuluttua. Tilanteessa, jossa henkilöllä on jatkuvia kipuja, myös koira vuorostaan reagoi kivun voimistumiseen ja sen seurauksena hajun lisääntymiseen. Hajun ollessa sellainen, että koira reagoi automaattisesti aivojen limbisen järjestelmän käytöllä siihen, koira ei missään vaiheessa muuta käyttäytymistään. Haju toimii käskynä koiran toiminnalle, ja siksi koiran sekä omistajan molemminpuolinen luottamus toisiinsa ovat erittäin tärkeitä. Kipukoira ilmoittaa hajusta omistajalle aina uudelleen, jos omistajan suorittamat kivunlievitystoimenpiteet eivät ole riittäviä, tai omistaja ei reagoi ollenkaan koiran haistamaan kivun alkamiseen.

Miten kipukoiraa koulutetaan?

dogsKoira koulutetaan työskentelemään suoraan käytännössä tai tehokkaan hajuerottelun avulla. Suora käytännön kouluttaminen on erittäin tehokasta silloin, kun potilaalla on kipukohtauksia ennakoivia oireita, joiden välityksellä oireet voi opettaa koiran tunnistettaviksi. Omistaja voi myös pitää kipupäiväkirjaa, johon kirjataan päivittäinen koiran toiminta sekä henkilön päivittäiset kipukohtaukset. Koiran koulutus on siis vaativaa ja aikaa vievää, mutta loppujen lopuksi hyvin palkitsevaa työtä. Koira on omistajalleen tärkeä ja päinvastoin, ja siksi erilaisten hajujen erottelua koskevassa koulutuksessa koira opetetaan ilmaisemaan kipukohtauksen aikana reaktioitaan. Hajunäyte otetaan potilaan neutraalista näytteestä, jolloin koira keskittyy ainoastaan omistajansa kivun tuottamaan hajuun. Koulutuksessa koiran pitää olla aina rauhallisessa mielentilassa ilman stressiä, sillä kipukoiran vaiston täytyy olla tarkka missä mielentilassa hyvänsä.

Miten siis koiran tarkka onnistuminen hajujen haistamisen suhteen voidaan varmistaa ennen harmillisen kipukohtauksen tuloa? Yksi suhteellisen varma keino on, että harjoittelutilanteessa on tarjolla myös muita hajuja kuin voimakkaan kipukohtauksen kuluessa otettuja hajunäytteitä. Kukaan ei tiedä vielä tarkkaan, mitä kipukohtauksen kuluessa tapahtuu, joten näytteen keräämisajankohta on erittäin tärkeä. Tehokasta harjoittelua ja tulosten analysointia tarvitaan siis jatkuvasti lisää. Kipukoira kohentaa omistajansa kokonaisvaltaista elämänlaatua huomattavasti, ja samalla myös omistajan sekä koiran välinen suhde syvenee. Suomen Hajuerotteluyhdistys tekee koko ajan vaativaa työtä, eli kerää näytteitä kipukohtauksia saavilta ihmisiltä, jonka jälkeen yhdistys suorittaa tutkimuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen kanssa. Koira on todellinen mestari haistelemaan kanttarelleja ja tryffelisieniä sekä löytämään kadonneita henkilöitä, joten tulevaisuudessa koiraa käytättäneen ansiokkaasti myös loistavina kipujen ennaltaehkäisijöinä kaikkialla maailmassa.