Terapiakoiran työ sopii kaikille roduille

Koira apuna kuntoutuksessa

Eläinavusteisessa terapiassa koira on aina ollut ehdoton ykkönen. Nykyään saatetaan nähdä jopa alpakoita terapiatyössä, mutta koiria tavataan kaikkein useimmin, ja periaatteessa kenen tahansa lemmikki voi päästä terapiaeläimeksi. Terapiakoiria tarvitaan muun muassa vanhusten vuodeosastoilla, mielenterveysyksiköissä sekä lastensuojelun yksiköissä – eli käytännössä missä vain, missä ihmiset voisivat hyötyä kohtaamisesta eläimen kanssa osana kuntoutusta. Sellaisetkin henkilöt, joille toisten ihmisten kohtaaminen on erityisen haastavaa, voivat kokea kontaktin eläimen kanssa paljon vaivattomammaksi. Koirat eivät ehkä herätä samanlaista uteliaisuutta kuin eksoottisemmat eläimet, mutta samalla ne ovat helpommin lähestyttäviä. Ystävällisyys ja hyvä luonne ovatkin olennaisimmat terapiakoiran ominaisuudet. Koiran kouluttaminen eläinavusteiseen terapiaan vaatii kuitenkin työtä ja sitoutumista niin lemmikiltä kuin lemmikin omistajaltakin.

Mikä vain koirarotu voi soveltua terapiatyöhön

terapiakoiran työ ei vaadi mitään tiettyä rotua, vaan koira voi olla mitä vain pienestä suureen ja lyhytkarvaisesta pörröiseen. Se, mitä vaaditaan, on ystävällinen ja rauhallinen luonne sekä kyky olla useiden ihmisten seurassa. Joillakin varmasti on rodusta vääränlaisia ennakko-oletuksia, mutta maailmanlaajuisesti suosituin terapiakoirarotu on amerikanpitbullterrieri. Se on Suomessakin havaittu parhaaksi ja luotettavimmaksi terapiakoiraksi, ja täällä terapiakoirakoulutuksen pioneeri onkin Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry. Myös muut järjestöt sekä yksityishenkilöt tarjoavat koulutusta terapiakoirille, eikä Suomessa ole ainakaan vielä yksittäistä tahoa, joka valvoisi koko terapiaeläintoimintaa. Useimmat terapiakoirakouluttajat ovat käyneet asiaan sopivan koulutuksen ulkomailla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä on useita erilaisia ihmisten ja eläinten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä koulutusohjelmia.

Ennen kuin koirasta lähdetään kouluttamaan terapiakoiraa, täytyy tämän luonne testata. Koiran täytyy olla kärsivällinen mutta liian flegmaattinenkaan ei voi olla, sillä se ei rohkaise ihmisissä kontaktin ottamista. Koulutuksen aikana koiraa arvioidaan ja se asetetaan sellaisiin tilanteisiin, joita se kohtaisi jo valmiina terapiakoirana. Koiran on siis siedettävä uusia paikkoja ja uusia ihmisiä hyvin sekä sopeuduttava yllättäviin muutoksiin rauhallisesti. Vaikka periaatteessa jotkin koirarodut voivat olla rauhallisempia kuin toiset, voi millä tahansa yksittäisellä koiralla olla juuri sopivat ominaisuudet. Koiran kokokaan ei ole rajoite, sillä isokokoisemmat koirat ovat juuri sopivia halattavaksi, kun taas pienemmän koiran voi esimerkiksi nostaa huonokuntoisen vuodepotilaan syliin silitettäväksi ja juttukaveriksi.

Ei pelkkää harrastetoimintaa

Terapiakoiratoiminta ei kuitenkaan vaadi ainoastaan koiralta oikeita ominaisuuksia, vaan se asettaa myös koiran omistajalle tiettyjä vaatimuksia. Kun omistaja toimii koiran ohjaajana, on hänenkin pystyttävä kohtaamaan kaikki uudet tilanteet ja ihmiset reippaasti ja tuomitsematta. Eläin ei koskaan tuomitse tai arvostele toisia, ja terapiakoiran ohjaajankin on pystyttävä samaan. Hienotunteisuus ja ystävällisyys ovat ehdottoman tärkeitä. Useat terapiakoirien omistajat ja ohjaajat ovatkin jo valmiiksi sosiaali- ja terveysalalla, ja he siten tietävät jo valmiiksi, millaista on työ esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien tai muistsairaiden parissa. Lisäksi on muistettava, että terapiakoirana oleminen ja sellaisen kouluttaminen ja ohjaaminen ei ole pelkkää hupia, vaan se on tärkeää työtä, jolle täytyy omistautua.

dog1Terapiakoiraa kouluttaessa on aina myös muistettava, että sitä ei koskaan tehdä vain koiraa ja sen omistajaa varten eikä se ole harrastus. Sen on aina lähdettävä aidosta halusta auttaa muita. Mikäli kevyempi ja vähemmän velvoittava tapa auttaa ihmisiä koiran kanssa kiinnostaa, kannattaa tutustua kaverikoiratoimintaan. Vaikka siis monenlaiset koirat pystyvät terapiakoiran työhön, ei siihen kannata ryhtyä heppoisin perustein. Jo pelkkä kouluttaminen vaatii paljon sekä koiralta että koiran omistajalta, mutta se on mahdollisuus auttaa kanssaihmisiään aidolla ja uniikilla tavalla. Koiralle on helppo purkaa sydäntään ja kaikki tietävät, etteivät eläinystävämme arvostele ketään. Terapiakoirat ovatkin hyvä tapa aktivoida eri hoitolaitosten asiakkaita myös itse hoitohenkilökunnan toimesta.